Otázky a odpověde | Nová zelená úsporám

Chcel by som podať žiadosť na zateplenie rodinného domu. Ako mám vybrať stavebnú firmu, aby som získal dotáciu? Musím vyberať z nejakého zoznamu odborných realizátorov?

  • doteraz v dotačnej výzve pre rodinné domy nie je stanovená povinnosť, aby stavebná firma/remeselník bol/bola registrovaná v Nová zelená úsporám (v SOD). Ak si vyberiete stavebnú firmu, ktorá nie je registrovaná v Zelená úsporám, zabezpečíme Vám preškolenie firmy, či remeselníka a následnú certifikáciu pre montáž zatepľovacieho systému.

Chcem zatepliť a opraviť starší rodinný dom. Môžete mi dať kontakty na projektantov, energetických špecialistov, ktorí mi s tým poradia?

  • Máme kontakty na projektantov, energetických auditorov a technický dozor po celej ČR. Môžeme Vás priamo s nimi prepojiť, aby Vám podali žiadosť, spracovali odborný posudok, projektovú dokumentáciu a   energetické hodnotenie budovy.

Máte kontakty i na firmy, ktoré vykonajú rekonštrukciu?

  • môžeme Vám odporúčať stavebné firmy alebo remeselníkov, ktorí sú vyškolení a zaoberajú sa zatepľovaním domov.

Musím si vybrať výrobky a mteriály na rekonštrukciu domu z nejakého odporúčeného zoznamu?

  • zoznamu?
    Áno, musíte. Každý výrobok/zatepľovací systém má svoj špeciálny SVT kód = je zaregistrovaný v NZÚ.

Musím mať v projekte a podkladoch uvedené tieto SVT kódy?

  • V rámci aktuálnych dotačných výziev pre rodinné domy nie je potrebné, aby použité výrobky a materiály boli registrované v Zozname výrobkov a technológii (SVT). Tieto kódy teda nevyhnutne nepotrebujete. Avšak všetky naše zatepľovacie systémy majú svoj SVT kód.