Zateplenie mokrého, vlhkého domu

Zateplenie mokrého, vlhkého domu

Ako zatepliť mokrý, vlhký dom?

Máme pre vás moderné riešenie. Podľa vyššej vlhkosti môžeme vybrať 2 vhodné riešenia zateplenia vlhkého muriva.

Pokiaľ je vlhkosť vysoká 5-8%

  • odporúčáme sanačný systém STYREXON. Zatepľovací sanačný systém je tvorený špeciálnym lepidlom LEPSTYR + ( ťahá vlhkosť zo steny) ktorým sa lepí izolačná doska STYRCON 200 (tvorená potravinárskym polystyrénom a cementom, je makropórovitá), ktorá dokáže prepustiť vodnú paru, pohltiť množstvo soli z mokrého muriva, vie difundovať. Armovacia vrstva je tvorená tiež špeciálnym lepidlom LEPSTYR + veľmi difúzne otvoreným, dýchajúcim, následná silikátová penetrácia Novalith a špeciálna silikátová omietka Novalith vyrábaná metódou APS (bez VOC, bez chémie, ktorá by sa vyluhovala)

Pokiaľ je stredná do 4%

  • Odporúčame priedušný – paropriepustný zatepľovací systém NEW THERM. Dokáže Váš dom tepelne zaizolovať a pritom ho neuzavrie dom zostane difúzne otvorený a zvyšková vlhkosť odíde cez zatepľovací systém. Systém je tvorený cemento-polyuretánovým lepidlom, PUR doskou, ktorá má špeciálne vytvorenú štruktúru, aby dokázala prepustiť vodnú paru. Armovacia vrstva je opäť z polyuretánového lepidla a sklo-textilnej tkaniny, napr. R131 Vertex, penetrácia silikátová Novalith, Omietkovina, tiež Silikát Novalith – prefarbená, štruktúrovaná.